Intuitiestudio

Disclaimer Intuïtie studio

 

ALGEMEEN

Intuïtie studio verleent hierbij toegang tot de website https://intuitiestudio.nl en publiceert hier teksten, beeldmateriaal en andere zaken die door Intuïtie studio en derden zijn geproduceerd en aangeleverd. Intuïtie studio heeft het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

BEPERKTE AAN­SPRAKELIJK­HEID

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van de Intuïtie studio zullen per persoon verschillen. In het algemeen ben je zelf verantwoordelijk voor de resultaten die je haalt uit een coachtraject, workshop of training en hangt het resultaat af van je eigen investering in jezelf. Het is jouw verantwoordelijkheid om doelen te stellen en het is mijn taak om jou te helpen deze te realiseren.

AUTEURS­RECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Intuïtie studio informatie en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Intuïtie studio.